| แจ้งชำระเงิน

ชื่อผู้สั่งซื้อ : :  *
เบอร์โทร : :  *
วันที่โอนเงิน : :
ช่องทางที่ชำระ : ธนาคารไทยพาณิชย์ 284-229-8439 บ้านช่อมณี
ธนาคารกรุงเทพ 924-700-7967 บ้านช่อมณี
ธนาคารกรุงไทย 697-016-8468 บ้านช่อมณี
ธนาคารกสิกร 426-221-8614 บ้านช่อมณี
จำนวนเงิน : :
หมายเหตุ :