| ติดต่อร้าน

บ้านช่อมณี

📱: 092-6414194 (ปนัดดา)

 

e-mail : baanchomanee@gmail.com

 Line : @baanchomanee

Line : baanchomanee

Facebook https://www.facebook.com/yoofai

Shopee : https://shopee.co.th/baanchomanee

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered 
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This online store was registered as an as e-Commerce business owner by receiving the " DBD Registered " trademark from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวปนัดดา นามเจริญโชค
(Owner name) : Miss Panadda Namcharoenchok
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บ้านช่อมณี
(Company name) : baanchomanee
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
(Thai national Id/Juristic person Id) :
310010032****
ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : www.baanchomanee.net
ประเภทธุรกิจ : การแพทย์/สุขภาพ/ความงาม/ยา/สมุนไพร/สปา 
(Type of business) : Medical/Health/beauty/Drug/Herb/Spa 
สถานที่ติดต่อได้ : 14/3511 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
(Address) : 14/3511 MOO 14 BANG BUA THONG, BANG BUA THONG, NONTHABURI 11110
โทรศัพท์ (Telephone) : 0868648989
โทรสาร (Fax) :  
E-mail : baanchomanee@gmail.com
วันที่ได้รับ DBD Registered : 28 เมษายน 2558
วันที่หมดอายุ DBD Registered 28 พฤศจิกายน 2565
Registered date : 28 April 2015
Expire date 28 November 2022
 

ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th

 บ้านช่อมณี | ฟื้นฟูสุขภาพ | การอยู่ไฟ

โฆษณา
www.baanchomanee.net

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผิวพรรณ ชาย-หญิง และคุณแม่หลังคลอด ใช้ง่าย ได้ผล ราคาถูก ต้องบ้านช่อมณี

14/5502 Moo.14 Phase 18, Amphoe Bang Bua Thong, นนทบุรี

เรื่อง :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทร :  *
หัวข้อ : สั่งซื้อสินค้า
สอบถามข้อมูลอื่นๆ